Cổng kiểm tra an ninh

Cổng từ kiểm tra an ninh 1
Mã sản phẩm: Cổng từ kiểm tra an ninh 1
Đăng ngày 16-01-2015 02:01:23 PM
Giá: Liên hệ
Thân thiện và dễ sử dụng cho phép người dung thiết lập các chương trình kiểm soát độ chính xác cho các cài đặt dò tìm. Hệ máy tính mã hóa cho phép chống truy cập

Cổng kiểm tra an ninh 2
Mã sản phẩm: Cổng kiểm tra an ninh 2
Đăng ngày 16-01-2015 01:58:46 PM
Giá: Liên hệ
Chiều rộng 30" (0.76 m) 35" (0.9 m) 33.5" (0.851 m) Chiều cao 80" (2 m) 87" (2.2 m) 91.5" (2.324 m) Chiều sâu 23" (0.57 m) 23" (0.57 m) 6.25" (0.159 m)

Cổng kiểm tra an ninh 1
Mã sản phẩm: Cổng kiểm tra an ninh 1
Đăng ngày 16-01-2015 01:55:36 PM
Giá: Liên hệ
Với 21 chương trình độc lập được cài sẵn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cài đặt cụ thể cho từng yêu cầu đặc biệt đối với các tiêu chuẩn rieng biệt của các sân bay như tiêu chuẩn ECAC cho các sân bay Châu Âu hay tiêu chuẩn TSA đối với các sân bay của Mỹ.

 
Camera không dây chỉ 990k [X]