Khoá cửa vân tay

Khóa vân tay SAMSUNG SHS-P718LMK/EN
Mã sản phẩm: Khóa vân tay SAMSUNG SHS-P718LMK/EN
Đăng ngày 05-06-2015 03:00:31 PM
Giá: Liên hệ
Khóa vân tay SAMSUNG SHS-P718LMK/EN

Khóa vân tay Adel E7F4
Mã sản phẩm: Khóa vân tay Adel E7F4
Đăng ngày 05-06-2015 02:57:17 PM
Giá: Liên hệ
Khóa vân tay Adel E7F4

Khóa vân tay Adel – iDLK US3-8908
Mã sản phẩm: Khóa vân tay Adel – iDLK US3-8908
Đăng ngày 05-06-2015 02:54:16 PM
Giá: Liên hệ
Khóa vân tay Adel – iDLK US3-8908

Khoá vân tay ADEL US3-9
Mã sản phẩm: Khoá vân tay ADEL US3-9
Đăng ngày 05-06-2015 02:51:04 PM
Giá: Liên hệ
Khoá vân tay ADEL US3-9

Khoá vân tay ADEL US3-6
Mã sản phẩm: Khoá vân tay ADEL US3-6
Đăng ngày 05-06-2015 02:48:26 PM
Giá: Liên hệ
Khoá vân tay ADEL US3-6

Khoá vân tay Adel-IDLK 5600
Mã sản phẩm: Khoá vân tay Adel-IDLK 5600
Đăng ngày 05-06-2015 02:44:14 PM
Giá: Liên hệ
Khoá vân tay Adel-IDLK 5600

Khoá vân tay Samsung SHS-705
Mã sản phẩm: Khoá vân tay Samsung SHS-705
Đăng ngày 05-06-2015 02:40:29 PM
Giá: Liên hệ
Khoá vân tay Samsung SHS-705

Khoá vân tay MT-1380
Mã sản phẩm: Khoá vân tay MT-1380
Đăng ngày 04-06-2015 04:05:22 PM
Giá : 8 937 500 VND
Khoá vân tay MT-1380

Khoa van tay Hune-918
Mã sản phẩm: Khoa van tay Hune-918
Đăng ngày 12-07-2014 02:15:24 PM
Giá: Liên hệ
Áp dụng công nghệ cốt lõi INTEL từ Mỹ Phong cách Hàn Quốc, công nghệ kết thúc Nhật Bản. Đọc dấu vân tay nổi tiếng, làm việc nhanh chóng và ổn định. Bề mặt thấu kính lớn, góc lấy vân tay rộng. Vỏ bảo vệ vỏ, đầu đọc và bàn phím. Khe cho pin 9V bên ngoài. Chìa khóa cơ cho trường hợp khẩn cấp. Tối đa 175 dấu vân tay.

 
Camera không dây chỉ 990k [X]