Nhận diện thẻ từ

Máy chấm công SC103
Mã sản phẩm: Máy chấm công SC103
Đăng ngày 12-12-2013 08:43:37 PM
Giá: Liên hệ
Thiết bị chấm công bằng thẻ từ cảm ứng RONALD JACK SC103

WISE EYE WSE 300
Mã sản phẩm: WISE EYE WSE 300
Đăng ngày 28-11-2013 04:48:49 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị chấm công kiểm soát bằng thẻ cảm ứng WISE EYE WSE-300

WISE EYE WSE-702
Mã sản phẩm: WISE EYE WSE-702
Đăng ngày 28-11-2013 04:42:37 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị chấm công, kiểm soát ra vào bằng thẻ từ WISE EYE WSE-702

RONALD JACK SC-403
Mã sản phẩm: RONALD JACK SC-403
Đăng ngày 28-11-2013 04:27:21 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị chấm công, kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK SC-403

RONALD JACK K300
Mã sản phẩm: RONALD JACK K300
Đăng ngày 28-11-2013 04:16:49 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị chấm công, kiểm soát ra vào thẻ cảm ứng RONALD JACK K300

XPH (HID card)
Mã sản phẩm: XPH (HID card)
Đăng ngày 12-11-2013 12:13:43 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc thẻ HID

XPM( Mifare card)
Mã sản phẩm: XPM( Mifare card)
Đăng ngày 12-11-2013 12:08:25 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc dùng thẻ

XPE (EM)
Mã sản phẩm: XPE (EM)
Đăng ngày 12-11-2013 12:00:44 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc kiểm soát dùng thẻ

PSM-2P
Mã sản phẩm: PSM-2P
Đăng ngày 18-10-2013 03:29:34 AM
Giá: Liên hệ
Thẻ vi mạch không tiếp xúc PSM-2P

P-300
Mã sản phẩm: P-300
Đăng ngày 18-10-2013 03:18:17 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc P300

MS-3000X
Mã sản phẩm: MS-3000X
Đăng ngày 18-10-2013 02:54:57 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc thẻ không tiếp xúc MS-3000X

AR-725H
Mã sản phẩm: AR-725H
Đăng ngày 11-10-2013 04:29:16 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc kiểm soát ra vào Soyal AR-725H

AR-721H
Mã sản phẩm: AR-721H
Đăng ngày 11-10-2013 03:49:00 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc kiểm soát cửa Soyal AR-721H

VIRDI AC-1000
Mã sản phẩm: VIRDI AC-1000
Đăng ngày 11-10-2013 03:40:13 AM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1000

IDTI - KOREA ISC-101
Mã sản phẩm: IDTI - KOREA ISC-101
Đăng ngày 07-10-2013 12:23:30 AM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công ISC-101 IDTI - KOREA

Đầu đọc thẻ ISR-100
Mã sản phẩm: Đầu đọc thẻ ISR-100
Đăng ngày 06-10-2013 11:59:07 PM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc thẻ ISR-100

ISC-401 IDTI
Mã sản phẩm: ISC-401 IDTI
Đăng ngày 06-10-2013 11:47:44 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công ISC-401

ISC-301 IDTI
Mã sản phẩm: ISC-301 IDTI
Đăng ngày 06-10-2013 11:43:11 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công ISC-301

ISC-201
Mã sản phẩm: ISC-201
Đăng ngày 06-10-2013 11:23:33 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công ISC-201

NAC-2500 Plus
Mã sản phẩm: NAC-2500 Plus
Đăng ngày 04-10-2013 12:40:02 AM
Giá : 1 VND
Máy đọc Vân Tay + Password NAC-2500 Plus

1 2
 
Camera không dây chỉ 990k [X]