Nhận diện thẻ từ

NAC-2500NRC (EM)
Mã sản phẩm: NAC-2500NRC (EM)
Đăng ngày 04-10-2013 12:34:30 AM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Thẻ EM + Password NAC-2500NRC (EM)

SW101M1-RC (EM)
Mã sản phẩm: SW101M1-RC (EM)
Đăng ngày 03-10-2013 11:55:17 PM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Thẻ EM + Password SW101M1-RC (EM)

PP-6750
Mã sản phẩm: PP-6750
Đăng ngày 19-08-2013 03:40:04 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc kiểm soát/ chấm công nhận diện thẻ từ PP 6750

AR-725E
Mã sản phẩm: AR-725E
Đăng ngày 11-07-2013 10:37:27 PM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc thẻ chấm công, kiểm soát ra vào AR-725E

1 2
 
Camera không dây chỉ 990k [X]