Xem ảnh lớn

Phần mềm đánh giá hài lòng

Đăng ngày 26-06-2016 09:51:13 PM - 2072 Lượt xem Mã sản phẩm: pmdgshl 001

Giá: 1 VND / 1 Sản phẩm

Phần mềm đánh giá hài lòng

Địa điểm bán : Toàn Quốc

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Chức năng ghi nhận kết quả đánh giá:
Công dân / Tổ chức khi đánh giá "Hài lòng" thì hệ thống ghi nhận kết quả hài lòng cho lượt giao dịch và chỉ lưu 1 kết quả cho 1 tiêu chí "Hài Lòng" (Cho phép lưu thông tin của KH vào Hồ sơ của KH để dễ theo dõi và tham khảo sau này). Tuy nhiên, Công dân/ Tổ chức đánh giá không hài lòng thì được phép chọn không hài lòng tại một hay nhiều tiêu chí, hệ thống ghi nhận toàn bộ các kết quả đánh giá không hài lòng (Cho phép thay đổi các tiêu chí tùy ý, bổ sung, gỡ bỏ …)
Khi cán bộ giao dịch nhấn nút hoàn tất giao dịch thì hệ thống mới cho phép Công dân / Tổ chức đánh giá. Công dân / Tổ chức có thể đánh giá hoặc không đánh giá cho một giao dịch (có mã số hồ sơ khi đã giao dịch xong nên sẽ lưu kết quả đánh giá cùng với thông tin của hồ sơ à tìm kiếm đánh giá không hài lòng do bộ phận nào, cán bộ nào đã thụ lý hồ sơ đó, tiến trình thụ lý ntn)
Chức năng chính:
- Nhận kết quả đánh giá qua đường truyền Internet từ các đơn vị trực thuộc gửi về
- Tổng hợp, so sánh các kết quả đánh giá của các đơn vị trực thuộc
- Chức năng xem báo cáo thống kê kết quả đánh giá của từng đơn vị trực thuộc
Tuỳ biến cài đặt:
- Cho phép khai báo, thêm, bớt các đơn vị trực thuộc hệ thống ( theo số kết nối cho phép của gói cung cấp)
- Cho phép chỉnh sửa, bổ sung, dừng các tiêu chí đánh giá theo yêu cầu của đơn vị
- Khai báo các loại hình nghiệp vụ giao dịch, các bộ giao dịch của toàn hệ thống

Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 
Camera không dây chỉ 990k [X]