Báo cháy địa chỉ

DCP-AMS
Mã sản phẩm: DCP-AMS
Đăng ngày 11-11-2013 08:54:21 PM
Giá: Liên hệ
Nút ấn báo cháy địa chỉ DCP-AMS

ATG - EA
Mã sản phẩm: ATG - EA
Đăng ngày 11-11-2013 08:50:56 PM
Giá: Liên hệ
Đầu báo nhiệt địa 135 độ F địa chỉ

DH-98AR
Mã sản phẩm: DH-98AR
Đăng ngày 11-11-2013 08:29:35 PM
Giá: Liên hệ
Đầu báo khói địa chỉ lắp cho đường ống gió DH-98AR

ALK-V
Mã sản phẩm: ALK-V
Đăng ngày 11-11-2013 07:58:11 PM
Giá: Liên hệ
Đầu báo khói quang điện địa chỉ

AIE- EA
Mã sản phẩm: AIE- EA
Đăng ngày 11-11-2013 07:55:32 PM
Giá: Liên hệ
Đầu báo khói ion địa chỉ

FN4127
Mã sản phẩm: FN4127
Đăng ngày 11-11-2013 07:50:44 PM
Giá: Liên hệ
Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop

FN4127N
Mã sản phẩm: FN4127N
Đăng ngày 11-11-2013 07:49:02 PM
Giá: Liên hệ
Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop

FN2127N
Mã sản phẩm: FN2127N
Đăng ngày 11-11-2013 08:30:43 AM
Giá: Liên hệ
Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop, 254 địa chỉ cóp nói mạng

FN2127
Mã sản phẩm: FN2127
Đăng ngày 11-11-2013 08:24:43 AM
Giá: Liên hệ
Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ FN2127

FNP-1127E-R
Mã sản phẩm: FNP-1127E-R
Đăng ngày 11-11-2013 08:20:24 AM
Giá: Liên hệ
Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 lôp, 127 địa chỉ (có thể mở rộng lên 2 loop)

FNP1127-R
Mã sản phẩm: FNP1127-R
Đăng ngày 10-11-2013 08:04:24 PM
Giá: Liên hệ
Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 1 lôp, 127 địa chỉ

 
Camera không dây chỉ 990k [X]