Nhận diện khuôn mặt

XSM
Mã sản phẩm: XSM
Đăng ngày 12-11-2013 12:25:59 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt

A-007
Mã sản phẩm: A-007
Đăng ngày 18-10-2013 12:30:42 PM
Giá: Liên hệ
Máy kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt

FK605
Mã sản phẩm: FK605
Đăng ngày 18-10-2013 12:24:05 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công FK605 ( F 605 )

F705
Mã sản phẩm: F705
Đăng ngày 15-07-2013 04:33:18 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt, màn hình cảm ứng F705

F - 710
Mã sản phẩm: F - 710
Đăng ngày 12-07-2013 03:32:05 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt F-710

 
Camera không dây chỉ 990k [X]