Trung tâm kiểm soát

NXT-4D
Mã sản phẩm: NXT-4D
Đăng ngày 18-10-2013 02:46:35 AM
Giá: Liên hệ
Trung tâm kiểm soát 04 cửa Kerisys NXT-4D

AR-716Ei
Mã sản phẩm: AR-716Ei
Đăng ngày 17-10-2013 02:49:20 AM
Giá: Liên hệ
Trung tâm kiểm soát AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING

AR-716E
Mã sản phẩm: AR-716E
Đăng ngày 17-10-2013 02:44:53 AM
Giá: Liên hệ
Trung tâm kiểm soát AR-716E RS-485

SB-593
Mã sản phẩm: SB-593
Đăng ngày 11-10-2013 05:48:54 AM
Giá: Liên hệ
Bo mở rộng cho trung tâm PXL-500P và PXL-500W

PXL-500W
Mã sản phẩm: PXL-500W
Đăng ngày 11-10-2013 05:35:37 AM
Giá: Liên hệ
Trung tâm kiểm soát vào ra PXL - 500W Kiểu sản phẩm: PXL -500 Hãng sản xuất: KERISYSTEM Nguồn gốc sản phẩm: MỸ

PXL - 500P
Mã sản phẩm: PXL - 500P
Đăng ngày 11-10-2013 05:30:15 AM
Giá: Liên hệ
Trung tâm kiểm soát vào ra PXL - 500P

NXT-2D
Mã sản phẩm: NXT-2D
Đăng ngày 11-10-2013 05:15:39 AM
Giá: Liên hệ
Bộ kết nối với 4 đầu đọc thẻ cho vào/ra sử dụng phần mềm tùy chọn.

 
Camera không dây chỉ 990k [X]