Máy chấm công vân tay

BEPi-OC
Mã sản phẩm: BEPi-OC
Đăng ngày 12-11-2013 02:13:15 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc nhận diện vân tay và thẻ

BEPH-OC
Mã sản phẩm: BEPH-OC
Đăng ngày 12-11-2013 02:06:41 AM
Giá: Liên hệ
Máy kiểm soát ra vào, chấm công bằng vân tay

BEPM-OC
Mã sản phẩm: BEPM-OC
Đăng ngày 12-11-2013 01:47:05 AM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công, kiểm soát ra vào

BEPL-OC
Mã sản phẩm: BEPL-OC
Đăng ngày 12-11-2013 01:42:37 AM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công, kiểm soát ra vào Hàn Quốc

KFR – 540
Mã sản phẩm: KFR – 540
Đăng ngày 18-10-2013 04:02:46 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc chấm công, kiểm soát nhận dạng vân tay

Đầu đọc vân tay KFR – 440
Mã sản phẩm: Đầu đọc vân tay KFR – 440
Đăng ngày 18-10-2013 03:59:20 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc chấm công, kiểm soát ra vào nhận dạng vân tay

BSC 201
Mã sản phẩm: BSC 201
Đăng ngày 18-10-2013 02:01:51 AM
Giá: Liên hệ
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO - CHẤM CÔNG VÂN TAY / THẺ

ZKTeco - UA300
Mã sản phẩm: ZKTeco - UA300
Đăng ngày 18-10-2013 01:20:24 AM
Giá: Liên hệ
MÁY CHÂM CÔNG

ZKTeco - MA500
Mã sản phẩm: ZKTeco - MA500
Đăng ngày 18-10-2013 01:16:01 AM
Giá: Liên hệ
MÁY KIỂM SOÁT CỬA

ZKTeco - F6
Mã sản phẩm: ZKTeco - F6
Đăng ngày 18-10-2013 01:03:07 AM
Giá: Liên hệ
MÁY KIỂM SOÁT CỬA:

ZKTeco - X7
Mã sản phẩm: ZKTeco - X7
Đăng ngày 18-10-2013 01:00:55 AM
Giá: Liên hệ
MÁY KIỂM SOÁT CỬA: Hoạt động độc lập: stand-alone. (Không kết nối máy tính).

AR-881EF
Mã sản phẩm: AR-881EF
Đăng ngày 11-10-2013 03:53:03 AM
Giá: Liên hệ
Đầu đọc kiểm soát cửa bằng mạch máu AR-881EF

AR-821EF V5
Mã sản phẩm: AR-821EF V5
Đăng ngày 11-10-2013 03:45:14 AM
Giá: Liên hệ
Máy Chấm Công Vân Tay AR-821EF V5

VIRDI SR-100FP
Mã sản phẩm: VIRDI SR-100FP
Đăng ngày 11-10-2013 03:37:01 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị đọc phụ VIRDI SR-100FP

AC-6000
Mã sản phẩm: AC-6000
Đăng ngày 07-10-2013 03:17:41 AM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công bằng vân tay & Thẻ & Password AC-6000

SW101-R Plus (EM)
Mã sản phẩm: SW101-R Plus (EM)
Đăng ngày 07-10-2013 02:28:52 AM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password SW101-R Plus (EM)

SW101 Plus
Mã sản phẩm: SW101 Plus
Đăng ngày 07-10-2013 02:17:15 AM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Vân Tay + Password SW101 Plus

NAC-2500R Plus (EM)
Mã sản phẩm: NAC-2500R Plus (EM)
Đăng ngày 07-10-2013 02:10:30 AM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password NAC-2500R Plus (EM)

BSC-201
Mã sản phẩm: BSC-201
Đăng ngày 06-10-2013 11:04:10 PM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công IDTi BSC 201

SW101M1-R (EM)
Mã sản phẩm: SW101M1-R (EM)
Đăng ngày 04-10-2013 12:17:17 AM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Vân Tay + Thẻ EM + Password SW101M1-R (EM)

1 2 3
 
Camera không dây chỉ 990k [X]