Máy chấm công vân tay

SW101M1-S
Mã sản phẩm: SW101M1-S
Đăng ngày 04-10-2013 12:13:26 AM
Giá: Liên hệ
Máy đọc Vân Tay + Password SW101M1-S

WISE EYE WSE-8000A
Mã sản phẩm: WISE EYE WSE-8000A
Đăng ngày 24-09-2013 05:01:17 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị kiểm soát ra vào, chấm công bằng vân tay và thẻ WISE EYE WSE-8000A

AC-4000
Mã sản phẩm: AC-4000
Đăng ngày 24-09-2013 03:46:01 AM
Giá: Liên hệ
Máy chấm công bằng dấu vân tay AC-4000

AC-2100H
Mã sản phẩm: AC-2100H
Đăng ngày 13-09-2013 06:11:11 AM
Giá: Liên hệ
Thiết bị vân tay VIRDI AC-2100H vân tay và thẻ kết hợp

1 2 3
 
Camera không dây chỉ 990k [X]